banner5 banner4 banner3 banner1 banner2

เกี่ยวกับเรา

ประวัติและความเป็นมา

              บริษัท แปดทิศทราเวลแอนด์เซอร์วิส จำกัด ได้เริ่มมีก่อตั้ง วันที่ 8 เดือน สิงหาคม 2554 ภายใต้แนวคิดในการดำเนินธุรกิจจากประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาจากการเป็นมัคคุเทศก์อิสระ และความรักที่มีให้ต่ออาชีพนี้ ซึ่งการดำเนินงานของเราเชื่อว่า มนุษย์เราต่างแสวงหาความเป็นอิสระและต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ด้วยความตั้งใจของเราที่จะสร้างความสุขและสีสันของชีวิตให้กับทุกคน เราจึงเล็งเห็นว่าการให้บริการด้านการท่องเที่ยว  เป็นสิ่งที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของเรามากที่สุด  เราไม่อยากให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อทัวร์เพราะราคาถูก  แต่อยากให้ซื้อทัวร์เพราะความพึงพอใจในคุณภาพของการให้บริการ  ราคาทัวร์ของเราเป็นธรรมเน้นที่คุณภาพเป็นที่ตั้ง  เราอยากทำทัวร์ดีๆเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก รอยยิ้ม ความสุข คำติชมของท่าน  มีค่ามากกว่าเงินทองที่เราได้รับ เพราะเหตุที่ว่า เมื่อท่านทุกข์หรือเครียดกับการทำงาน   ท่านก็ต้องการผ่อนคลายด้วยก

             “ บริการด้วยหัวใจ ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต” ดังนั้นเราจึงเน้นคุณภาพการบริการ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเป็นพิเศษ บุคลากรของเรายังเป็นกลุ่มคนที่มีประสบการณ์ตรงด้านการท่องเที่ยว เราจึงมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า ทีมงานทุกคน สามารถบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ท่านได้รับความพึงพอใจทุกครั้งที่กลับมา

สโลแกน “ เที่ยวทิศใด ไปกับทิศเรา แปดทิศทราเวล ”

ความหมายโลโก้       
คน = หมายถึง การเดินทาง
นก = หมายถึง อิสระ
อินฟินิตี้ = หมายถึง  ไม่มีที่สิ้นสุด
ทิศ = หมายถึง   ทิศทั้งแปด คือ ทิศอุดร , ทิศทักษิณ, ทิศบูรพา , ทิศประจิม , ทิศอีสาน , ทิศอาคเนย์ , ทิศพายัพ , ทิศหรดี

โดยมีความหมายรวมๆว่า “การเดินทางที่เป็นอิสระโดยไม่มีวันสิ้นสุดทั้งแปดทิศ” นั้นเอง 
 
 
สำนักงานเลขที่ : 412/1 หมู่ที่ 2 
ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 30000
เบอร์โทร 083-5888874
เบอร์โทร 086-8488883
เบอร์โทร 086-8488882
E-mail : padtidservice@hotmail.com 
website : padtidtravel.com
facebook.com/pages/แปดทิศทราเวล